Documents per Imprimir

informacio

Informació sobre l'avaluació a Primària

 

 Dossier Informatiu 2018-19

 

 

 NOFC (Normes d'Organització i Funcionament del Centre)

 

 

 

 

informacio

 

Full informatiu Novembre

              Full informatiu Desembre

              Full informatiu Gener

 

Si ha de recollir algú a l'alumne/a que no està autoritzat a l'agenda, és necessari que ompliu i signeu el document pertinent:

recollidaModel d'autorització de recollida d'alumnes

Si cal administrar algun medicament a algun/a alumne/a, és necessari que ompliu i signeu el document pertinent:

medicaments

 

Model d'administració de medicaments