Ambients a Infantil

Els ambients que treballem a l'escola són moments d’aprenentatge on hi ha una interacció directa entre infant i material. D’aquesta manera, els infants poden arribar a objectius plantejats i estudiats pels mestres de l’escola ells mateixos. Com a mestres el nostre paper és observar, motivar i acompanyar aquest procés d’aprenentatge, per tal de desenvolupar les seves capacitats comunicatives, cognitives, emocionals, creatives i de relació social.

Els ambients són uns espais de treball, de coneixement i de joc lliure on tots participem de manera conjunta.

Barrejats P3, P4 i P5 es formen petits grups acompanyats d’un mestre que els guia en diferentes propostes: La caseta, Petit món, Construïm, Barregem, Llum, Ens movem, Boles i rampes i Art.

Tots plegats busquem respostes a les necessitats d’aprenentatge que tenim i gaudim de la descoberta d’aquestes.

art  Art

                                              barregem Barregem

boles Boles i rampes

                                                       construim Construïm

ens movem Ens movem

                                                  la caseta La caseta

  llum Llum          

                                               petit mon    Petit món