Animació a la lectura

 La nostra escola té molt clar que la lectura és el nostre motor i que un alumne que tingui gust per la lectura aprendrà amb més facilitat altres continguts. Per això ho fomentem des de ben petits i ho mantenim fins a grans.

Des de P5 es fa préstec de llibres a les aules. Són llibres adequats a la seva edat, en català i castellà, de diferents nivells de lectura i actuals per intentar que els agradi el màxim possible. A les aules es fa recomanació de llibres per part de la mestra i també dels companys.

A cicle mitjà i superior, a més del préstec de llibres de l'aula també es fa el book-leanding, és a dir, hi ha préstec de llibres en anglès.

A més, en breu es reprendran les animacions a la lectura a la biblioteca de l'escola.